Αρχική2016Ιούλιος (Page 4)

Απορρίφθηκε, από τη Δικαιοσύνη, η αγωγή

Μεγάλες εταιρίες κρουαζιέρας (όπως οι: Celestyal

Τις τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές του

Με μελανά χρώματα περιγράφει την κατάσταση