Αρχική2016Σεπ (Page 5)

Το νέο τοπίο στις αστικές εμπορευματικές

«Οι οδικοί μεταφορείς εξελίσσονται και εκσυγχρονίζονται,

Επιστολή προς τους προμηθευτές της Μαρινόπουλος,

Με στόχο την ενίσχυση των εμπορευματικών

Αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών, αντίστοιχη

Με αφορμή το αναπτυξιακό φόρουμ, «Βιομηχανία,

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις του προσωπικού, το

Μείωση 20,45% παρουσίασαν, το πρώτο εξάμηνο