Αρχική2016Σεπτέμβριος (Page 7)

Νέες πρωτοβουλίες, αντίστοιχου βεληνεκούς με την

Η υφυπουργός Ανάπτυξης Θεοδώρα Τζάκρη, στην

Αεροπορική βιομηχανία και τεχνολογία «συνυπάρχουν», άλλωστε