Αρχική2016Νοέμβριος (Page 5)

Προσλήψεις πολιτικού προσωπικού, τόσο στο υπουργείο

Τη συγκρότηση επιτροπής, στο υπουργείο Ναυτιλίας,

Την ανάγκη χάραξης σαφούς εθνικής στρατηγικής

Οι εταιρίες θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πρέπει