Αρχική2016 (Page 10)

Σε κορυφαία ΔΕΚΟ του υπουργείου Υποδομών

Κάνει homeporting στην Ελλάδα, δηλαδή χρησιμοποιεί

Σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων και συναντήσεων

“Πάγωσαν” οι συζητήσεις, για τη συγχώνευση

Oι κοινές αναπτυξιακές προοπτικές του λιμανιού

Την ολοκλήρωση της ετήσιας συντήρησης και

Τους έξι στρατηγικούς στόχους του υπουργείου