Αρχική2016 (Page 10)

Κάνει homeporting στην Ελλάδα, δηλαδή χρησιμοποιεί

Σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων και συναντήσεων

Oι κοινές αναπτυξιακές προοπτικές του λιμανιού

Τους έξι στρατηγικούς στόχους του υπουργείου