Αρχική2016 (Page 118)

Μια συμμαχία εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Ikea,