Αρχική2016 (Page 12)

Ο διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής

Οι οδικές μεταφορές αποτελούν το κυρίαρχο

Έχοντας ανακηρυχτεί προσωρινός ανάδοχος για την

Ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την περαιτέρω

Ο ΟΣΕ, υλοποιώντας την κυβερνητική πολιτική

Συνεδρίασε, την περασμένη Παρασκευή (9/12), το