Αρχική2016 (Page 121)

Αντιδρούν τα φορτηγά ΔΧ στην απαγόρευση

Πρόταση ψηφίσματος υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Σε καρτελική σύμπραξη για τη χειραγώγηση

Η Διεύθυνση Προμηθειών του υπουργείου Υποδομών

Πάνω από 60 κατασκευαστικές εταιρείες, εκ

Ξέχασαν οι καταναλωτές το σκάνδαλο Volkswagen

Με αφορμή την προκήρυξη 48ωρων επαναλαμβανόμενων