Αρχική2016 (Page 128)

Αρκετοί υψηλοί προσκεκλημένοι παραβρέθηκαν στην παρουσίαση

Στις 30 Ιουλίου κατατίθενται οι προσφορές