Αρχική2016 (Page 15)

Την 1η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε, στις Βρυξέλλες,

Το ευρωπαϊκό δίκαιο διασφαλίζει ουσιαστικά δικαιώματα

Η παρθενική πτήση του A350-1000 πραγματοποιήθηκε