Κυριακή, 13 Ιουνίου, 2021

Έτος: 2016

Αλλαγή διοικητικού συμβουλίου στη ΠΑΕΓΑΕ. Πρόεδρος ο Π. Γεωργίου, διευθύνων ο Γ. Σκοτίδας

Σε αλλαγή του διοικητικού της συμβουλίου προχώρησε η ΠΑΕΓΑΕ. Το νέο διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε μέλη. Πρόεδρος: Παναγιώτης Γεωργίου, Αντιπρόεδρος ...

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν πτώση 8,3% ή 3,8 δις στο 10μηνο. Ανάλυση της Eurobank

Ο ΟΟΣΑ εισηγείται περαιτέρω απελευθέρωση στις οδικές μεταφορές. Αλλαγές στις φορτοεκφορτώσεις

Περαιτέρω απελευθέρωση στις, ήδη «απελευθερωμένες», οδικές μεταφορές εισηγείται ο ΟΟΣΑ. Η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ προτείνει την κατάργηση προβλέψεων, που διαχωρίζουν ...

Page 30 of 136 1 29 30 31 136