Αρχική2016 (Page 34)

Σε συνθήκες αποπληθωρισμού παρέμεινε, για 44ο

Υψηλού ρίσκου αποτελούν οι όποιες προσδοκίες

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ μετονομασίας του υπουργείου

Το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Αυξημένες ήταν οι εισπράξεις του ομίλου