Αρχική2016 (Page 38)

Την ανάγκη εκπόνησης ενός επικαιροποιημένου «Εθνικού

«Άνεμος αισιοδοξίας» στα logistics. Με σημαντικές

Απαραίτητη χαρακτήρισε τη δημιουργία διυπουργικής «Ειδικής

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Metron Logistics