Αρχική2016 (Page 54)

Αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών, αντίστοιχη

Με αφορμή το αναπτυξιακό φόρουμ, «Βιομηχανία,

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις του προσωπικού, το

Μείωση 20,45% παρουσίασαν, το πρώτο εξάμηνο