Αρχική2016 (Page 73)

Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα φορτηγά καλούνται