Αρχική2016 (Page 73)

Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα φορτηγά καλούνται

Δώδεκα χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε η γέφυρα

Όπως και αναμενόταν, το ελληνικό δημόσιο

Σε ύφεση παρέμεινε η ελληνική οικονομία

Με στόχο να καθησυχάσει τους εργαζομένους

Την πάταξη του λαθρεμπορίου στα καύσιμα