Αρχική2016 (Page 83)

Απορρίπτει βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου «Ίδρυση,