Αρχική2016 (Page 88)

Όποιος υπουργός αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο των

Eίναι φοβερό. Εάν ρωτήσεις έναν υπουργό

Περισσότερο αισιόδοξος από ποτέ για τη

Δημοσιεύτηκε το κείμενο της σύμβασης μεταξύ

Στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για όλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι

Το φθινόπωρο θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός