Αρχική2016 (Page 92)

Επενδύσεις συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκονται διεργασίες, από τις

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο εισόδου στην αγορά ηλεκτρικής

Η ελληνική αγορά αποδεικνύεται δυναμική για

Προς το ηλεκτρονικό εμπόριο στρέφονται όλο