Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι παρατείνεται