Αρχική2017Απρίλιος

Μέσα στον Μάιο πρόκειται να οριστικοποιηθεί

Δημοσιοποιήθηκαν τα επιμέρους ποσοστά των εταίρων

Ο δικηγόρος Δημοσθένης Μπακόπουλος που είναι