Αρχική2017Μάιος (Page 16)

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πλοίων

Υποσχέσεις περί επαναλειτουργίας της τεχνικής βάσης

Σε καθεστώς εκκαθάρισης θέτει τον Οργανισμό

Παραμένουν οι διαφωνίες μεταξύ του υπουργού

Επίσχεση εργασίας από την προσεχή Δευτέρα,