Αρχική2017Μάιος (Page 4)

Στον εκσυγχρονισμό των προϊόντων κομίστρου προχωρά,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που εξέδωσε η

"Στοχεύουμε στην προσέλκυση 500.000- 600.000 Κινέζων

Τους σχεδιασμούς του υπουργείου Ναυτιλίας για