Αρχική2017Ιούλιος (Page 16)

«Ανακούφιση» για τους προμηθευτές της ΟΣΥ

Τι πρέπει να γνωρίζουμε, όταν ταξιδεύουμε

Να παρουσιάσει επιχειρησιακό πλάνο, μελέτη βιωσιμότητας,