Αρχική2017Ιούλιος (Page 18)

Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε στην κατασκευαστική αγορά

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο,

Παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το νομοσχέδιο για