Προσφυγή στην ελληνική και ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο πλαίσιο της ευρύτερης δραστηριότητας και

Προτάσεις για την αναβάθμιση της αστικής