Αρχική2017Σεπτέμβριος (Page 15)

Πρωτογενές πλεόνασμα, συνολικού ύψους 3,550 δισ.

Αντίθετος με το αίτημα ορισμένων επαγγελματιών

Υπεβλήθη, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,

Αλλαγές επήλθαν, όπως ήταν αναμενόμενο, στο