Αρχική2017Σεπτέμβριος (Page 15)

Πρωτογενές πλεόνασμα, συνολικού ύψους 3,550 δισ.

Αντίθετος με το αίτημα ορισμένων επαγγελματιών