Αρχική2017Σεπτέμβριος (Page 23)

Συντηρείται η δυναμική που έχουν αποκτήσει

Κοινή επιστολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο

Στάση εργασίας, την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου,

Ολοκληρώθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς