Αρχική2017Σεπτέμβριος (Page 23)

Κοινή επιστολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο

Στάση εργασίας, την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου,

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς