Αρχική2017Σεπτέμβριος (Page 3)

«Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που

Στο κλείσιμο της μονάδας ενοικίασης αυτοκινήτων

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών

Στην ιταλική εταιρεία ναυπηγείων Fincantieri περνά

Το γεγονός της μη ικανοποιητικής ακτοπλοϊκής

Συγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο