Αρχική2017Οκτώβριος (Page 18)

Τρείς με τέσσερις εβδομάδες πρόκειται να

Στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, στον τομέα της

Ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο αποκτούν οι

Στην πρόβλεψη ότι, στις αρχές του

Πρόταση ψηφίσματος κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στην έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ύψους 10,3