Αρχική2017Οκτώβριος (Page 18)

Στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, στον τομέα της

Πρόταση ψηφίσματος κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο