Αρχική2017Οκτώβριος (Page 20)

Μείωση της γραφειοκρατίας, του κόστους αδειοδότησης

Στον καθορισμό ενιαίας τιμής στα εισιτήρια

Στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια,