Αρχική2017Οκτώβριος (Page 20)

Μείωση της γραφειοκρατίας, του κόστους αδειοδότησης

Στον καθορισμό ενιαίας τιμής στα εισιτήρια

Στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια,

Πουλάει μειοψηφικό μετοχικό ποσοστό η Aegean

Η εκπαίδευση των μηχανοδηγών, η Σιδηροδρομική

Κατά την Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, σύμφωνα με