Αρχική2017Οκτώβριος (Page 24)

Διακοπή κυκλοφορίας του Τραμ, στο τμήμα «Σύνταγμα

Τη χρήση ρομπότ στις παραδόσεις ταχυδρομείου

Κανονικά λειτουργεί το «Αυτόματο Σύστημα Συλλογής

Συνολικά 36 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για καθαρότερες

Επισπεύδεται από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου