Αρχική2017Οκτώβριος (Page 5)

Μετά την αντικατάσταση διευθύνοντος συμβούλου, αλλαγή

Δοκιμαστικό δρομολόγιο με ηλεκτροκινούμενο συρμό στη

Ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται κανονικά

Με γνώμονα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας