Αρχική2017Οκτώβριος (Page 9)

Στην τροποποίηση της απόφασης «καθορισμός διοδίων

Υστερα από σχετική εισήγηση της Δημόσιας

Υπάρχει λειψυδρία μεγάλων έργων; Αποτελεί μονόδρομο

Πραγματικότητα αποτελεί η «ιταλοποίηση» του διοικητικού

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών

Τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή εξαιρεί