Αρχική2017Δεκέμβριος (Page 12)

Το ΤΑΙΠΕΔ γνωστοποίησε ότι, κατόπιν συμφωνίας

Στα μελλοντικά σχέδια των νέων ιδιοκτητών

Η Ελληνική Αστυνομία, με 200 Αστυνομικούς,

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, με τη

Οι Βουλγαρικοί Σιδηρόδρομοι (NRIC), μέσω του

Στην ανάγκη αναβάθμισης των εγχώριων λιμενικών υποδομών,