Αρχική2017Δεκέμβριος (Page 12)

Το ΤΑΙΠΕΔ γνωστοποίησε ότι, κατόπιν συμφωνίας

Η Ελληνική Αστυνομία, με 200 Αστυνομικούς,

Στην ανάγκη αναβάθμισης των εγχώριων λιμενικών υποδομών,