Αρχική2017Δεκέμβριος (Page 3)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατανομή

Πύκνωση δρομολογίων, πιο σύγχρονο τροχαίο υλικό

Σε νέα διάταξη των υπευθύνων, ανά υπουργείο

Σήμερα αναμένεται να δημοσιευτεί ο διαγωνισμός