Αρχική2018Ιανουάριος (Page 21)

Μέχρι πρότινος, οι όποιες δυσλειτουργίες στο

Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους βρίσκεται

Σε ακυρώσεις και τροποποιήσεις των πτήσεών

Κατατέθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

Συνεχίζοντας την προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών