Αρχική2018Ιανουάριος (Page 21)

Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους βρίσκεται

Κατατέθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

Συνεχίζοντας την προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών