Αρχική2018Ιανουάριος (Page 22)

Στη μείωση της ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης

Στην επανέκδοση και αναβάθμιση του πρότυπου

Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και

Τη συνεχή ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας,

Τα κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα των ναυτικών τέθηκαν

Την ανάγκη «σημαντικής αναδιάρθρωσης» στην Alitalia,

Ως «αποσπασματικό, με δυσκαμψίες, αλλά και

Στην εξαγορά της ισπανικής GLT, εταιρεία