Αρχική2018Ιανουάριος (Page 5)

Εντός χρονοδιαγράμματος είναι τα έργα στο

Μετά την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου

Οι αυτοκινητόδρομοι ολοκληρώθηκαν, η θεματογραφία γύρω

Και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών εντάχθηκε

Σε υποχρεωτικές και προαιρετικές κατηγοριοποιούνται οι

Μείωση κατά 3.275 εκατ. ευρώ παρουσίασαν,