Αρχική2018Φεβρουάριος

Στην παρουσίαση ενός πενταετούς στρατηγικού σχεδίου

Την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της

Στην άτυπη Υπουργική Συνάντηση των Υπουργών

Νέα συνάντηση εργασίας για την ανάπτυξη

Το Οικονομικό Ημερολόγιο, του 2018, ανακοίνωσε

Προσφυγές κατέθεσαν δεκάδες διπλωματούχοι μηχανικοί -