Στην παρουσίαση ενός πενταετούς στρατηγικού σχεδίου

Προσφυγές κατέθεσαν δεκάδες διπλωματούχοι μηχανικοί -