Αρχική2018Ιούλιος (Page 22)

Επανεξελέγη πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων

Αυξάνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος στον Αυτοκινητόδρομο

Την δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, που

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο,