Αρχική2018Ιούλιος (Page 24)

Οι ευρωβουλευτές απέρριψαν τις προτεινόμενες τροπολογίες

Αρνητικό παραμένει το ισοζύγιο μεταξύ εγγραφών

Απομακρύνεται, από αύριο, η εργοταξιακή κατάληψη

Σε προχωρημένο επίπεδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις