Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε την Παρασκευή, 28.09.2018,

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Ναυτιλίας &

Στη χωροθέτηση ολοένα και περισσοτέρων χώρων

Στον καθορισμό τέλους διαδρομής και τέλους