Αρχική2018Οκτώβριος (Page 18)

Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε o Υπουργός Μεταφορών

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 15

Στο έκτακτο συνέδριο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής

Στη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για