Αρχική2018Οκτώβριος (Page 8)

Ελαφρώς μικρότερα του αναμενόμενου ήταν τα

Οι δυνατότητες για επιχειρηματική ανάπτυξη μέσα

Για επεξεργασία στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή

Τη δραστική μείωση των δημοτικών τελών