Αρχική2018Νοέμβριος (Page 10)

Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας

Θέλοντας να περιορίσει τις εργολαβικές συμβάσεις

Ακολουθώντας τις νέες τάσεις της αγοράς,

Την αναγκαιότητα ύπαρξης περιβαλλοντικής μελέτης, που