Αρχική2018Νοέμβριος (Page 21)

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η

Την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού

Τα πλήρως ηλεκτρικά λεωφορεία αντιπροσωπεύουν μόλις

Κάθε μέρα συνολικά 3 ταχυδρόμοι τραυματίζονται

Άνοδο του κύκλου εργασιών και συρρίκνωση

Κάθε χρόνο, στις 12 Νοεμβρίου, γιορτάζεται