Αρχική2018Δεκέμβριος (Page 15)

«Σκληρή» ανακοίνωση κατά της «σκληρής» ανακοίνωσης

Η Alstom και η Siemens γνωστοποίησαν ότι συμφώνησαν από κοινού

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας γνωστοποίησε ότι,

Στην αποσφράγιση της δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς,