Αρχική2018Δεκέμβριος (Page 25)

Συνολικά 437 εργαζόμενους, που απασχολούνται σε

Τέλος στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι

Σημαντικές αλλαγές σημειώνονται, τους τελευταίους μήνες,

Με σημαντικές αποφάσεις για τη λειτουργία

Στην επιλογή και τοποθέτηση νέων Προϊσταμένων

Στο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας

Την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Πλοίων

Υπεγράφησαν  από τον γενικό γραμματέα Λιμένων