Αρχική2018Δεκέμβριος (Page 25)

Συνολικά 437 εργαζόμενους, που απασχολούνται σε

Σημαντικές αλλαγές σημειώνονται, τους τελευταίους μήνες,

Στο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας

Υπεγράφησαν  από τον γενικό γραμματέα Λιμένων