Αρχική2018Δεκέμβριος (Page 26)

Λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία διενέργειας δοκιμασιών

Στελέχη του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης συμμετείχαν

Τον εμπορικό λιμένα Καβάλας επισκέφθηκε τοπογραφικό

Συρρίκνωση του συγκοινωνιακού έργου της ΣΤΑΣΥ