Αρχική2018 (Page 114)

Τρεις βελτιωτικές τροποποιήσεις του Αναπτυξιακού νόμου

Για τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάσβεσης

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κανονιστικής Αρχής

Την αλλαγή σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου

Στη θέση του προέδρου του εκτελεστικού

Η ευθύνη ανάληψης διαχείρισης επικινδύνων εμπορευμάτων